Các tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp là gì?

Các tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp mô tả các tiêu chuẩn được áp dụng bởi các cố vấn bên ngoài để định giá một doanh nghiệp. Là một nhà đầu tư, bạn có thể đã bắt gặp tham chiếu đến các tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp trong báo cáo của các công ty mà bạn đầu tư, nếu một hoặc nhiều công ty như vậy cần định giá toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình

Các tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp là gì?

Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp là gì?

Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp đề cập đến một quy tắc chung bắt buộc trong việc định giá doanh nghiệp hoặc tài sản. Các tiêu chuẩn này, thường do các tổ chức thẩm định giá ban hành, cung cấp các hướng dẫn để tiêu chuẩn hóa cách thức các thành viên của họ tiến hành định giá doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn bao gồm các mục như định nghĩa, nguyên tắc và khái niệm, phép đo, cách tiếp cận và phương pháp định giá, và báo cáo. Các tiêu chuẩn định giá tìm cách hài hòa giữa việc tiến hành định giá doanh nghiệp giữa các thành viên và trên toàn thế giới. Hội đồng Tiêu chuẩn Định giá Quốc tế (IVSC), một tổ chức phi chính phủ (NGO) là cơ quan tiêu chuẩn định giá quốc tế lâu đời nhất trên thế giới. Hiệp hội các nhà phân tích và thẩm định giá được chứng nhận quốc gia (NACVA) với các chi hội ở tất cả các khu vực trên thế giới là cơ quan chuyên nghiệp định giá doanh nghiệp lớn nhất.

Các tiêu chuẩn đánh giá giá trị của doanh nghiệp

Các tiêu chuẩn đánh giá giá trị của doanh nghiệp

Trước khi đi sâu vào câu trả lời cho những câu hỏi này, hãy đặt nền tảng bằng cách xác định “tiêu chuẩn giá trị” và giải thích tại sao FMV (là một tiêu chuẩn của giá trị, phản ánh ai sẽ là các bên trong giao dịch giả định) có khả năng định giá thấp doanh nghiệp của bạn.

Giá trị thị trường hợp lý là tiêu chuẩn chung nhất của giá trị được sử dụng khi định giá hoặc thẩm định một doanh nghiệp. Tiêu chuẩn của giá trị là định nghĩa của giá trị đang được đo lường

Các tiêu chuẩn của giá trị có thể là

+ Được ủy quyền hợp pháp trong việc thẩm định cho các mục đích pháp lý hoặc thuế

+ Được ủy quyền bằng hợp đồng (ví dụ: thỏa thuận mua bán yêu cầu “giá trị hợp lý” làm tiêu chuẩn giá trị)

+ Được lựa chọn bởi một thẩm định viên để thẩm định thị trường (ví dụ: bán một doanh nghiệp)

+ Giá trị thị trường hợp lý hầu như được hiểu và thống nhất về định nghĩa, nhưng có hàng trăm quy định, đạo luật, phán quyết hành chính và án lệ hỗ trợ chứa nhiều ý kiến ​​khác nhau về định nghĩa chính xác, hầu hết trong số đó là vô nghĩa trong thế giới thực. Bài báo này nói chung sẽ được giới hạn trong quan điểm phổ quát về FMV trong thế giới thực và bỏ qua những phức tạp tồn tại trong thế giới lý thuyết. Nhưng lưu ý rằng các diễn giải cụ thể về định nghĩa FMV có nhiều sắc thái phụ thuộc vào một số yếu tố

Các tiêu chuẩn đánh giá giá trị của doanh nghiệp

Các tiêu chuẩn giá trị khác, ngoài FMV, bao gồm:

+ Giá trị hợp lý

+ Giá trị thị trường

+ Giá trị đích thực

+ Giá trị đầu tư

+ Giá trị nội tại

+ Giá trị tổng hợp

+ Giá trị cơ bản

+ Giá trị bảo hiểm

+ Giá trị sổ sách

+ Giá trị sử dụng

+ Giá trị tài sản đảm bảo

Tiêu chuẩn giá trị phản ánh ai sẽ là các bên trong giao dịch giả định

Ví dụ:

+ Giá trị tổng hợp = Người mua chiến lược

+ Giá trị đầu tư = Người mua doanh nghiệp

+ Giá trị nội tại = Người mua tài chính (ví dụ: nhóm cổ phần tư nhân )

+ Giá trị tài sản đảm bảo = Ngân hàng

+ Giá trị bảo hiểm = Công ty bảo hiểm

+ Giá trị sổ sách = Cơ quan thuế

+ Giá trị hợp lý = Các đối tác thiểu số (thường là các cổ đông bất đồng quan điểm hoặc để định giá các quyền chọn mua cổ phiếu)

Tiêu chuẩn giá trị phản ánh giá trị doanh nghiệp

Tiêu chuẩn giá trị là tiền đề quan trọng trong bất kỳ định giá nào. Tiêu chuẩn giá trị xác định các phương pháp định giá cụ thể được sử dụng để thẩm định doanh nghiệp. Ví dụ: việc chọn FMV làm tiêu chuẩn giá trị ngăn cản thẩm định viên sử dụng bất kỳ phương pháp định giá nào gán trọng số cho các hợp lực tiềm năng. Hạn chế này có khả năng đánh giá thấp doanh nghiệp của bạn. Nói cách khác, bạn có thể định giá thấp doanh nghiệp của mình nếu bạn đang sử dụng FMV làm tiêu chuẩn giá trị để định giá doanh nghiệp của mình

Trong thực tế, tiêu chuẩn chính xác của giá trị là một thuật ngữ lý thuyết chỉ được sử dụng bởi các thẩm định viên. Bạn sẽ hiếm khi nghe thấy người mua đề cập đến giá trị thị trường hợp lý hoặc giá trị chiến lược, nhưng sự hiểu biết về tiền đề làm cơ sở cho các tiêu chuẩn giá trị là rất quan trọng. Ví dụ: nếu bạn giữ lại một thẩm định viên để định giá doanh nghiệp của bạn và thẩm định viên sử dụng FMV làm tiêu chuẩn giá trị, bạn sẽ biết rằng sự hợp lực tiềm năng đã không được tính đến và doanh nghiệp của bạn có thể bị định giá thấp

Tiêu chuẩn giá trị phản ánh ai sẽ là các bên trong giao dịch giả định

Trên đây chính là những tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp mà bạn có thể tham khảo. Ngoài ra Bloomax cũng muốn cung cấp thêm những Chiến lược tối đa hóa giá trị cho doanh nghiệp của bạn, nhưng sẽ để ở bài viết sau.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Bloomax thông qua:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH BLOOMAX

Hotline: (+84) 082 979 3366

Địa chỉ: T6, tòa nhà 101 P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội