Giám đốc Bloomax trở thành khách mời danh dự trong workshop của TOPCEO

Để giúp các chủ doanh nghiệp cũng như giám đốc tài chính và các nhân sự quản lý cấp cao của Doanh nghiệp nắm bắt cũng như hiểu rõ về tài chính, Câu lạc bộ Doanh nhân TOPCEO đã thực hiện và tổ chức một buổi Workshop ngày 03/01/2023 với nội dung “Quản trị và chiến lược tài chính”.
Buổi Workshop do Coach Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch CLB chia sẻ với sự tham gia của các thành viên trong CLB TOPCEO và một số khách mời.
Đặc biệt có sự hiện diện, hỗ trợ tư vấn tài chính của chuyên gia Nguyễn Phương Hoa – Giám Đốc Bloomax và Học viện Đào tạo Quốc tế Manson Asia.
Hãy cùng xem lại một số hình ảnh đáng nhớ trong buổi workshop này nhé!