Các tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp

Hầu hết mọi người đều quen thuộc với tiêu chuẩn giá trị thị trường hợp lý (FMV), nhưng nó chỉ là một trong số các tiêu chuẩn nhất định để thẩm định giá doanh nghiệp thường được sử dụng để xác lập giá trị công ty. Trong bài viết này, Bloomax sẽ xem xét bốn tiêu chuẩn cơ bản để định giá doanh nghiệp và bối cảnh áp dụng mỗi tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá trị thị trường hợp lý

Định giá doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn FMV đánh giá giá trị từ quan điểm của một bên thứ ba không có lợi ích, tức là nhà đầu tư hợp lý. Tiêu chuẩn giá trị thị trường hợp lý cố gắng đánh giá cách thị trường cảm nhận giá trị của doanh nghiệp được đề cập. Tiêu chuẩn FMV xem xét giá trị từ quan điểm của một nhà đầu tư bên thứ ba hợp lý, chẳng hạn như ai đó mua cổ phiếu.

Thị trường hợp lý là “giá, được biểu thị bằng các khoản tương đương tiền, tại đó tài sản sẽ được trao tay giữa một người mua giả định sẵn sàng và có khả năng và một người bán giả định sẵn sàng và có khả năng, hành động ngang bằng trong một giao dịch mở và thị trường không hạn chế, khi cả hai đều không bị ép buộc mua hoặc bán và khi cả hai đều có kiến ​​thức hợp lý về các sự kiện liên quan. ”

Định giá doanh nghiệp theo giá trị thị trường hợp lý được sử dụng để xác lập giá trị cho các giao dịch, quyết định đầu tư, thủ tục pháp lý và là cơ sở cho hầu hết các đánh giá thuế tài sản. FMV cũng được sử dụng trong việc định giá cho các mục đích quà tặng, di sản và thuế thu nhập. Tiêu chuẩn FMV cung cấp một dấu hiệu về giá trị nhưng không phải lúc nào cũng cung cấp giá trị giao dịch (bán hoặc mua) thực tế do các cân nhắc không liên quan đến một nhà đầu tư hợp lý.

Thẩm định giá doanh nghiệp thông qua giá trị đầu tư

Đôi khi được gọi là giá trị chiến lược, tiêu chuẩn giá trị này liên quan đến giá trị của một công ty đối với một bên hoặc nhà đầu tư cụ thể . Giá trị của doanh nghiệp đối với một bên như đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng thường cao hơn giá trị của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư bên thứ ba hợp lý do kỳ vọng về sự hợp lực kinh doanh. Giá trị đầu tư thay đổi tùy thuộc vào giá trị của doanh nghiệp đối với người mua cụ thể; ví dụ, doanh nghiệp có thể có giá trị hơn đối với một đối thủ cạnh tranh hơn là đối với một đối thủ cạnh tranh khác.

Giá trị đầu tư hầu như luôn là tiêu chuẩn được sử dụng để tính giá trị trong một giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A). Về cơ bản, đó là một phép tính giá trị dựa trên việc đặt cược rằng thực thể kết hợp sẽ có giá trị hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Phí bảo hiểm trả cho việc kinh doanh cao hơn và cao hơn giá trị thị trường hợp lý của tài sản hữu hình và vô hình được coi là lợi thế thương mại.

Thẩm định giá doanh nghiệp thông qua giá trị đầu tư

Thẩm định giá trị hợp lý

Chuẩn mực giá trị này thường được sử dụng trong bối cảnh báo cáo kế toán hoặc chế độ; trong khi thường nó dựa trên giá trị thị trường hợp lý, các tiêu chuẩn không giống nhau.

Ví dụ, giá trị hợp lý như một tiêu chuẩn pháp lý, tùy thuộc vào khu vực tài phán, có thể được áp dụng trong các tranh chấp cổ đông hoặc các trường hợp giải thể trong hôn nhân. Giá trị hợp lý sẽ không bao gồm các khoản chiết khấu do thiếu tính thị trường và thiếu kiểm soát để đảm bảo rằng các bên bất đồng quan điểm không bị phạt do thiếu kiểm soát dẫn đến tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, việc thiếu kiểm soát thường chỉ ảnh hưởng đến giá trị trong trường hợp bán quyền lợi của một bên trong doanh nghiệp cho bên thứ ba. Việc áp dụng tiêu chuẩn giá trị hợp lý mang lại cho các cổ đông thiểu số bị áp bức toàn bộ giá trị mà họ quan tâm đến doanh nghiệp.

Đối với mục đích kế toán, giá trị hợp lý được sử dụng để báo cáo giá trị tài sản phù hợp với Thông lệ kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Trong các giao dịch M&A, tiêu chuẩn giá trị hợp lý được sử dụng để phân bổ giá mua của công ty mua lại.

Thẩm định giá trị hợp lý

Thẩm định giá trị thanh lý của doanh nghiệp

Các tiêu chuẩn giá trị khác đều là giá trị liên tục , dựa trên tiền đề rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động, độc lập hoặc là một bộ phận của công ty mua lại. Một doanh nghiệp gặp khó khăn rõ ràng có giá trị thấp hơn một tài sản lành mạnh đáng mơ ước. Do đó, giá trị thanh lý sẽ xem xét giá trị từ bối cảnh doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động ..

Các giả định để tính toán giá trị thanh lý về cơ bản khác với các giả định cho các mối quan tâm liên tục. Thông thường, doanh nghiệp sẽ không có đủ dòng tiền để thanh toán chi phí hoạt động hoặc các nghĩa vụ nợ và đối mặt với việc phá sản hoặc giải thể. Tuy nhiên, các công ty gặp khó khăn có thể có tài sản trí tuệ (IP) có giá trị. Giá trị của IP có thể bao gồm khách hàng, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền. Giá trị của tài sản sẽ dựa trên việc bán nhanh và định đoạt từng phần. Cũng có thể tài sản sẽ không có giá trị vì chi phí di dời hoặc chuyển nhượng tài sản có thể cao hơn giá trị thực tế.

Bloomax có thể giúp thẩm định giá doanh nghiệp của bạn

Bloomax có thể giúp thẩm định giá doanh nghiệp của bạn

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Bloomax tự hào là cung cấp các dịch vụ về tài chính doanh nghiệp tới cho tất cả các tổ chức lớn nhỏ trên thị tường hiện nay. Các chuyên gia của Bloomax đều là những người có kinh nghiệm, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Phương Hoa tính tối nay đã có 20 năm kinh nghiệm làm CFO cho các tập đoàn lớn.

Các chuyên gia Bloomax định giá doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc áp dụng từng tiêu chuẩn giá trị và bối cảnh thích hợp cho việc sử dụng chúng. Trong định giá doanh nghiệp, câu hỏi đầu tiên mà chuyên gia định giá sẽ tìm cách trả lời là mục đích của việc định giá. Thông qua việc áp dụng các quy tắc ngón tay cái để xác định giá trị doanh nghiệp , một thẩm định viên chuyên nghiệp sẽ thiết lập tiêu chuẩn giá trị chính xác cho các tình huống hiện tại.

Mọi thông tin chi tiết quý khách xin vui lòng liên hệ Bloomax qua Hotline: (+84) 082 979 3366