Chuyên gia tài chính Nguyễn Phương hoa giảng dạy tài chính cho chủ doanh nghiệp tại Hải Dương

Tổng giám đốc Bloomax – Chuyên gia Tài chính Nguyễn Phương Hoa với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo tài chính doanh nghiệp, dễ dàng thấu hiểu vấn đề đang gặp phải của doanh nghiệp để hỗ trợ trong khóa học. Vì vậy chuyên gia Nguyễn Phương Hoa có phương pháp giảng dạy rất dễ hiểu và kiến thức riêng biệt đã được kiểm chứng hiệu quả và được các tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng.
Trong năm 2021, chuyên gia Nguyễn Phương Hoa của Bloomax đã được Top CEO mời về giảng dạy tài chính cho các chủ doanh nghiệp tại Hải Dương.
Hãy cùng xem một số hình ảnh tiêu biểu trong khóa học tài chính của chuyên gia Nguyễn Phương Hoa nhé!