Bloomax thực hiện dự án tái cấu trúc cho công ty Nhựa Việt – Nhật

Năm vừa qua đội ngũ chuyên gia của Bloomax đã thực hiện dự án tái cấu trúc cho Công ty TNHH Nhựa Việt – Nhật và đạt được kết quả thành công tốt đẹp. Hãy cùng chúng tôi xem lại một số khoảnh khắc của đội ngũ nhân sự Bloomax và Nhựa Việt – Nhật trong quá trình khảo sát thực tiễn và thực hiện dự án này nhé!